Ոսկրամկանային ճառագայթաբանության եվրոպական ասոցիացիայի դասընթաց-սեմինար