Գնացուցակ

# Name Price
1 Նյարդաբանական խորհրդատվություն
1.1 Առաջնային նյարդաբանական խորհրդատվություն 10000
1.2 Երկրորդային նյարդաբանական խորհրդատվություն (առաջնային խորհրդատվությունից 60 օրացուցային օրվա ընթացքում) 7000