Наш прейскурант

# Name Price
1 Ամբողջ մարմնի ՄՌՏ 1,5 Tesla 3 Tesla
1.1 Ամբողջ մարմնի ՄՌՏ - 145000
2 МРТ головы и головного мозга 1,5 Tesla 3 Tesla
2.1 МРТ головного мозга 55000 75000
2.2 Магнитно-резонансная томография гипофиза 45000 65000
2.3 Магнитно-резонансная томография области глазных орбит 45000 65000
2.4 Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух 40000 60000
2.5 Магнитно-резонансная томография зоны интереса после радиохирургического и/или стереотаксического лечения с фиксированным объемом контрастного препарата (20 мл)** 65000 85000
2.6 Магнитно-резонансная томография головного мозга при эпилепсии* 90000 100000
2.7 Магнитно-резонансная томография головного мозга при рассеянном склерозе 65000 85000
2.8 МР ангиография артерий головного мозга 51000 60000
2.9 Магнитно-резонансная венография головного мозга 51000 60000
3 МРТ грудной и брюшной полостей, забрюшинного пространства 1,5 Tesla 3 Tesla
3.1 Магнитно-резонансная томография сердца 80000 110000
3.2 Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости 65000 85000
3.3 Магнитно-резонансная томография органов забрюшинного пространства 55000 75000
3.4 Թոքերի ՄՌՏ - 90000
3.5 МРТ пищевода 75000 90000
4 МРТ малого таза и наружных половых органов 1,5 Tesla 3 Tesla
4.1 Магнитно-резонансная томография органов малого таза 65000 80000
4.2 Магнитно-резонансная томография прямой кишки 65000 80000
4.3 Магнитно-резонансная томография предстательной железы 65000 80000
4.4 Магнитно-резонансная томография мошонки 60000 85000
4.5 Биопсия предстательной железы под контролем МРТ 300000 300000
5 МРТ мягких тканей 1,5 Tesla 3 Tesla
5.1 Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи с оценкой состояния лимфатических узлов 90000 110000
5.2 Магнитно-резонансная томография мягких тканей одной области конечности 90000 110000
5.3 Магнитно-резонансная томография мягких тканей ягодичной области 90000 110000
5.4 Магнитно-резонансная томография молочных желез 80000 100000
6 МРТ суставов 1,5 Tesla 3 Tesla
6.1 Магнитно-резонансная томография пары височно-нижнечелюстных суставов 80000 100000
6.2 Магнитно-резонансная томография плечевого сустава 70000 95000
6.3 Магнитно-резонансная томография локтевого сустава 70000 95000
6.4 Магнитно-резонансная томография суставов одной кисти 70000 95000
6.5 Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов 75000 95000
6.6 Магнитно-резонансная томография коленного сустава 70000 95000
6.7 Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава 70000 95000
6.8 Магнитно-резонансная томография суставов одной стопы 80000 100000
7 МРТ периферической нервной системы 1,5 Tesla 3 Tesla
7.1 Магнитно-резонансная томография плечевого сплетения 75000 95000
7.2 Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового сплетения 75000 95000
8 МРТ позвоночника 1,5 Tesla 3 Tesla
8.1 Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода 55000 75000
8.2 Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника 55000 75000
8.3 Магнитно-резонансная ангиография шейного отдела позвоночника 51000 51000
8.4 Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника 55000 75000
8.5 Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника 55000 75000
8.6 МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика 60000 75000
8.7 Магнитно-резонансная томография сакроилеальных сочленений 60000 75000
9 Магнитно-резонансные исследования сосудов с контрастным усилением 1,5 Tesla 3 Tesla
9.1 Магнитно-резонансная томография грудного отдела аорты с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 20 мл 120000 120000
9.2 Магнитно-резонансная томография брюшного отдела аорты с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 20 мл 120000 120000
9.3 Աորտայի կրծքային և որովայնային հատվածների ՄՌ անգիոգրաֆիա դինամիկ կոնտրաստային ուժեղացումով (կոնտրաստային պերֆուզիայով) 20մլ կոնտրաստ նյութով - 98000
9.4 Պարանոցային զարկերակների ՄՌ անգիոգրաֆիա դինամիկ կոնտրաստային ուժեղացումով (կոնտրաստային պերֆուզիայով) 20մլ կոնտրաստ նյութով - 98000
9.5 Պարանոցային երակների ՄՌ անգիոգրաֆիա դինամիկ կոնտրաստային ուժեղացումով (կոնտրաստային պերֆուզիայով) 20մլ կոնտրաստ նյութով - 98000
9.6 Ենթաանրակային զարկերակների ՄՌ անգիոգրաֆիա դինամիկ կոնտրաստային ուժեղացումով (կոնտրաստային պերֆուզիայով) 20մլ կոնտրաստ նյութով - 98000
9.7 Դռներակի ՄՌ անգիոգրաֆիա դինամիկ կոնտրաստային ուժեղացումով (կոնտրաստային պերֆուզիայով) 20մլ կոնտրաստ նյութով - 98000
9.8 Խոռոչային զարկերակացողունի ՄՌՏ դինամիկ կոնտրաստային ուժեղացումով (կոնտրաստային պերֆուզիայով) 20մլ կոնտրաստ նյութով - 98000
9.9 Երիկամային զարկերակների ՄՌ անգիոգրաֆիա դինամիկ կոնտրաստային ուժեղացումով (կոնտրաստային պերֆուզիայով) 20մլ կոնտրաստ նյութով - 98000
9.10 Փոքր կոնքի երակների ՄՌ անգիագրաֆիա դինամիկ կոնտրաստային ուժեղացումով (կոնտրաստային պերֆուզիայով) 20մլ կոնտրաստ նյութով - 98000
9.11 Ստորին վերջույթների զարկերակների ՄՌ անգիոգրաֆիա դինամիկ կոնտրաստային ուժեղացումով (կոնտրաստային պերֆուզիայով) 30մլ կոնտրաստ նյութով - 120000
9.12 Ստորին վերջույթների երակների ՄՌ անգիոգրաֆիա դինամիկ կոնտրաստային ուժեղացումով (կոնտրաստային պերֆուզիայով) 30մլ կոնտրաստ նյութով - 120000
9.13 Ստորին վերջույթների զարկերակների և երակների ՄՌ անգիոգրաֆիա դինամիկ կոնտրաստային ուժեղացումով (կոնտրաստային պերֆուզիայով) 40մլ կոնտրաստ նյութով - 136000
9.14 Պտղի ՄՌՏ - 80000
9.15 Պտղի գլխուղեղի ՄՌՏ - 80000
10 Պրոտոնա-ճառագայթային բուժումից հետո մագնիսա-ռեզոնանսային հետազոտություններ 1,5 Tesla 3 Tesla
10.1 Որովայնի և հետորովայնային տարածության վերստուգիչ ՄՌՏ` ռադիովիրաբուժական և/կամ ստերեոտաքսիկ միջամտությունից հետո - 85000
10.2 Փոքր կոնքի վերստուգիչ ՄՌՏ` ռադիովիրաբուժական և/կամ ստերեոտաքսիկ միջամտությունից հետո - 85000
10.3 Շագանակագեղձի վերստուգիչ ՄՌՏ` ռադիովիրաբուժական և/կամ ստերեոտաքսիկ միջամտությունից հետո - 85000
10.4 Պարանոցի փափուկ հյուսվածքների վերստուգիչ ՄՌՏ` ռադիովիրաբուժական և/կամ ստերեոտաքսիկ միջամտությունից հետո - 78000
10.5 Վերջույթի մեկ հոդի վերստուգիչ ՄՌՏ` ռադիովիրաբուժական և/կամ ստերեոտաքսիկ միջամտությունից հետո - 78000
10.6 Վերջույթի երկու հոդերի վերստուգիչ ՄՌՏ` ռադիովիրաբուժական և/կամ ստերեոտաքսիկ միջամտությունից հետո - 120000
10.7 Ամբողջ ողնաշարի վերստուգիչ ՄՌՏ` ռադիովիրաբուժական և/կամ ստերեոտաքսիկ միջամտությունից հետո մինչև 110սմ երեխաների համար - 90000
10.8 Ամբողջ ողնաշարի վերստուգիչ ՄՌՏ` ռադիովիրաբուժական և/կամ ստերեոտաքսիկ միջամտությունից հետո 110սմ-ից բարձր երեխաների և մեծահասակների համար - 105000
11 Вспомогательные программы и протоколы (только вместе с основными) 1,5 Tesla 3 Tesla
11.1 Дополнительно к основному - исследование черепно-мозговых нервов 25000 50000
11.2 Дополнительно к основному - функциональное исследование одной системы 80000 100000
11.3 Дополнительно к основному - исследование ликвородинамики 60000 75000
11.4 Дополнительно к основному - спектроскопия 55000 75000
11.5 Լրացուցիչ հիմնականին` տրակտոգրաֆիա - 75000
11.6 Дополнительно к основному - исследование, проводимое после отсроченного контрастирования 15000 15000
11.7 Дополнительно к основному - холангиография 25000 25000
11.8 Дополнительно к основному - урография 25000 25000
11.9 Լրացուցիչ հիմնականին` դինամիկ հսկողություն (բուժում ստանալուց հետո) - 15000
11.10 Լրացուցիչ հիմնականին` լրացուցիչ ծրագրերի (պրոտոկոլների) կիրառում - 40000
12 Контрастное усиление 1,5 Tesla 3 Tesla
12.1 с контрастным усилением: в объеме 10 мл 35000 35000
12.2 с контрастным усилением: в объеме 15 мл 40000 40000
12.3 с контрастным усилением: в объеме 20 мл 45000 45000
12.4 с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 10 мл 50000 50000
12.5 с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 15 мл 55000 55000
12.6 с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 20 мл 60000 60000
12.7 с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 30 мл 70000 70000
12.8 с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 40 мл 80000 80000
13 Дополнительные услуги
13.1 Дубликат результатов исследования 5000
13.2 Предоставление заключения на английском языке 10000
14 Специальные комбинированные программы
14.1 Жизнь в движении 91000
14.2 Жизнь без головной боли 95000
14.3 Здоровый позвоночник 115000
14.4 Репродуктивное здоровье 101000
14.5 Онкопоиск 210000

# Name Price
1 Компьютерные исследования головы
1.1 КТ головного мозга 30000
1.2 КТ носовых пазух 18000
1.3 КТ костей лицевого черепа 30000
1.4 КТ основания черепа 30000
1.5 КТ височной области 30000
1.6 КТ орбит 30000
1.7 КТ гортани 30000
2 Компьютерные исследования грудной полости, брюшной полости и малого таза
2.1 КТ грудной полости 30000
2.2 КТ брюшной полости 30000
2.3 КТ малого таза 30000
2.4 КТ почек и мочеточников 30000
3 Компьютерные исследования позвоночника
3.1 КТ шейного отдела позвоночника 30000
3.2 КТ грудного отдела позвоночника 30000
3.3 КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника 30000
3.4 КТ копчика 18000
4 Компьютерные исследования костей и суставов
4.1 КТ костей предплечья 30000
4.2 КТ плечевой кости 30000
4.3 КТ бедренной кости 30000
4.4 КТ костей голени 30000
4.5 КТ костей таза 30000
4.6 КТ плечевого сустава 30000
4.7 КТ локтевого сустава 30000
4.8 КТ пары локтевых суставов 48000
4.9 КТ лучезапястного сустава 30000
4.10 КТ тазобедренного сустава 30000
4.11 КТ пары тазобедренных суставов 48000
4.12 КТ коленного сустава 30000
4.13 КТ пары коленных суставов 48000
4.14 КТ голеностопного сустава 30000
5 Компьютерные исследования мягких тканей
5.1 КТ мягких тканей шеи 30000
5.2 КТ мягких тканей (одна область) 30000
6 Контрастные компьютерные исследования сосудов (на цену добавляется стоимость динамического контрастного усиления)
6.1 КТ ангиография грудного отдела аорты и ее ветвей 35000
6.2 КТ ангиография брюшного отдела аорты и ее ветвей 35000
6.3 КТ ангиография грудного и брюшного отдела аорты и ее ветвей 55000
6.4 КТ ангиография легочных вен и левого предсердия 35000
6.5 КТ ангиография артерий головного мозга 35000
6.6 КТ ангиография артерий шеи 35000
6.7 КТ ангиография артерий головного мозга и шеи 55000
6.8 КТ ангиография артерий верхних конечностей (1 рука) 35000
6.9 КТ ангиография артерий нижних конечностей (2 ноги) 55000
7 Виртуальные компьютерные исследования
7.1 Виртуальная колоноскопия (оценка состояния толстой кишки) 40000
7.2 Виртуальная колоноскопия с оценкой состояния органов брюшной полости и малого таза 70000
8 Контрастное усиление
8.1 Динамическое контрастное усиление с контрастным веществом в 50мл 30000
8.2 Динамическое контрастное усиление с контрастным веществом в 75мл 35000
8.3 Динамическое контрастное усиление с контрастным веществом в 100мл 45000
8.4 Динамическое контрастное усиление с контрастным веществом в 150мл 60000
9 Дополнительные услуги
9.1 Дубликат результатов исследования 5000
9.2 Предоставление заключения на английском языке 10000

# Name Price
1 Неврологическая консультация
1.1 Первичная неврологическая консультация 10000
1.2 Вторичная неврологическая консультация (в течении 60-ти календарных дней с момента первичной консультации.) 7000