Exams

Կրծքագեղձի մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիան ավելի նոր և ժամանակակից ախտորոշման մեթոդ է` արդեն ավանդական դարձած ռենտգեն և ուլտրաձայնային հետազոտման մեթոդների հետ համեմատած: Կրծքագեղձի հյուսվածքների բարձր տարբերակման շնորհիվ, ՄՌՏ թույլ է տալիս ավելի մանրամասն հետազոտել դրանց կառուցվածքը և հայտնաբերել ախտաբանական փոփոխությունները:Ի համեմատ ռենտգեն և ՈՒՁ մամոգրաֆիայի, ՄՌՏ ունի մի շարք էական առավելություններ, իսկ ինֆորմատիվությունը կախված չէ հետևյալ գործոններից`- կրծքագեղձի հյուսվածքի խտությունից,- ֆիբրոզ-կիստոզ փոփոխությունների արտահայտման աստ...
This part of page is in the process of translation.