Our Doctors

Sahakyan Diana

  Working Experience
  Education
  Qualification

Aghavni Galstyan

  Աշխատանքային փորձ

  2022թ․ հուլիսից՝ ՄՌՏ ախտորոշման բժիշկ, «ՄԻԲՍ» բժշկական կենտրոն

  2020-2022թթ․ - Բժիշկ սոնոգրաֆիստ, «Դիագեն Պլյուս» ախտորոշիչ կենտրոն

  Կրթություն

  2017-2019թթ․ - ԵՊԲՀ Կլինիկիական օրդինատուրա «Ճառագայթային ախտորոշում»

  2015-2017թթ․ - ԵՊԲՀ Մագիստրատուրա, Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ

  2010-2015թթ․ - ԵՊԲՀ Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ, Բուժական գործ

  Որակավորման բարձրացում

  2022թ․ - «ՄՌՏ հիմունքները» մասնագիտական վերապատրաստում

  2022թ․ - Կլինիկական Ռադիոլոգիայի Միջազգային Դպրոց Գիտաժողով, ՀՀ

  2019թ․ - «Ռադիոգրաֆիա Երևան» ճառագայթային ախտորոշման միջազգային սիմպոզիում

  2018թ․ - «Abdominal Oncology Imaging»  ESOR Ռադիոլոգիայի Եվրոպական դպրոց

  2018թ․ - «Ռադիոգրաֆիա Երևան» ճառագայթային ախտորոշման միջազգային սիմպոզիում

Սիմոնյան Անի Սերյոժայի

  Աշխատանքային փորձ

  2022թ. հուլիսից՝ ՄՌՏ ախտորոշման բժիշկ,  «ՄԻԲՍ» բժշկական կենտրոն

  Կրթություն

  2018-2020թթ․ - Կլինիկական օրդինատուրա, Ընդհանուր Ճառագայթաբանություն, ԵՊԲՀ

  2010-2017թթ. - Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ, ԵՊԲՀ

  Որակավորման բարձրացում

  2022թ․ - Կլինիկական Ռադիոլոգիայի Միջազգային Դպրոց Գիտաժողով, ՀՀ

  2022թ․ - «ESOR» ռադիոլագիայի Եվրոպական դպրոց

  2022թ. - Ռագիոլոգիայի հայկական չորրորդ համագումար

  2022թ. - «Լյարդի հիվանդությունների ախտորոշման ժամանակակից մոտեցումները» գիտագործական սեմինար

  2019թ․ - «Ռադիոգրաֆիա Երևան» ճառագայթային ախտորոշման միջազգային սիմպոզիում

  2018թ․ - Ռադիոլագիայի հայկական համագումար

Աթասյան Լուսինե Արթուրի

  Աշխատանքային փորձ

  2022թ․-ից՝ ՄՌՏ ախտորոշման բժիշկ, «ՄԻԲՍ» բժշկական կենտրոն

  2021-2022թ. - Սոնոգրաֆիստ, «Բլադ Սելս» լաբորատորիաներ

  2021-2022թ. - Սոնոգրաֆիստ, «Սուրբ Աստվածամայր» բժշկական կենտրոն

  2019-2022թ. - Ռենտգենոլոգ, «Մեծամորի Բժշկական Կենտրոն»

  2019-2022թ. - Ռենտգենոլոգ, «Արտաշատի Բժշկական Կենտրոն»

  Կրթություն

  2017-2019թթ․ - Կլինիկական օրդինատուրա, «Ընդհանուր Ճառագայթաբանություն»

  2015-2017թթ․ - Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական

  համալսարան, մագիստրատուրա, ԵՊԲՀ

  2010-2015թթ․ - Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական

  համալսարան, Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ, ԵՊԲՀ

  Որակավորման բարձրացում

  2020թ. - Թոքերի համակարգչային շերտագրության բազային կուրս,

  Դիագնոստիկայի և հեռաբժշկության տեխնոլոգիաների գիտական-պրակտիկ

  կլինիկական կենտրոն, Մոսկվա

  2019թ. - Ճառագայթային ախտորոշումն օնկոլոգիայում, Մոսկվա (MPO POPP)