Մեր բժիշկները

Գալստյան Աղավնի Սամվելի

  Աշխատանքային փորձ

  2022թ․ հուլիսից՝ ՄՌՏ ախտորոշման բժիշկ, «ՄԻԲՍ» բժշկական կենտրոն

  2020-2022թթ․ - Բժիշկ սոնոգրաֆիստ, «Դիագեն Պլյուս» ախտորոշիչ կենտրոն

  Կրթություն

  2017-2019թթ․ - ԵՊԲՀ Կլինիկիական օրդինատուրա «Ճառագայթային ախտորոշում»

  2015-2017թթ․ - ԵՊԲՀ Մագիստրատուրա, Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ

  2010-2015թթ․ - ԵՊԲՀ Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ, Բուժական գործ

  Որակավորման բարձրացում

  2022թ․ - «ՄՌՏ հիմունքները» մասնագիտական վերապատրաստում

  2022թ․ - Կլինիկական Ռադիոլոգիայի Միջազգային Դպրոց Գիտաժողով, ՀՀ

  2019թ․ - «Ռադիոգրաֆիա Երևան» ճառագայթային ախտորոշման միջազգային սիմպոզիում

  2018թ․ - «Abdominal Oncology Imaging»  ESOR Ռադիոլոգիայի Եվրոպական դպրոց

  2018թ․ - «Ռադիոգրաֆիա Երևան» ճառագայթային ախտորոշման միջազգային սիմպոզիում

Սիմոնյան Անի Սերյոժայի

  Աշխատանքային փորձ

  2022թ. հուլիսից՝ ՄՌՏ ախտորոշման բժիշկ,  «ՄԻԲՍ» բժշկական կենտրոն

  Կրթություն

  2018-2020թթ․ - Կլինիկական օրդինատուրա, Ընդհանուր Ճառագայթաբանություն, ԵՊԲՀ

  2010-2017թթ. - Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ, ԵՊԲՀ

  Որակավորման բարձրացում

  2022թ․ - Կլինիկական Ռադիոլոգիայի Միջազգային Դպրոց Գիտաժողով, ՀՀ

  2022թ․ - «ESOR» ռադիոլագիայի Եվրոպական դպրոց

  2022թ. - Ռագիոլոգիայի հայկական չորրորդ համագումար

  2022թ. - «Լյարդի հիվանդությունների ախտորոշման ժամանակակից մոտեցումները» գիտագործական սեմինար

  2019թ․ - «Ռադիոգրաֆիա Երևան» ճառագայթային ախտորոշման միջազգային սիմպոզիում

  2018թ․ - Ռադիոլագիայի հայկական համագումար

Աթասյան Լուսինե Արթուրի

  Աշխատանքային փորձ

  2022թ․-ից՝ ՄՌՏ ախտորոշման բժիշկ, «ՄԻԲՍ» բժշկական կենտրոն

  2021-2022թ. - Սոնոգրաֆիստ, «Բլադ Սելս» լաբորատորիաներ

  2021-2022թ. - Սոնոգրաֆիստ, «Սուրբ Աստվածամայր» բժշկական կենտրոն

  2019-2022թ. - Ռենտգենոլոգ, «Մեծամորի Բժշկական Կենտրոն»

  2019-2022թ. - Ռենտգենոլոգ, «Արտաշատի Բժշկական Կենտրոն»

  Կրթություն

  2017-2019թթ․ - Կլինիկական օրդինատուրա, «Ընդհանուր Ճառագայթաբանություն»

  2015-2017թթ․ - Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական

  համալսարան, մագիստրատուրա, ԵՊԲՀ

  2010-2015թթ․ - Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական

  համալսարան, Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ, ԵՊԲՀ

  Որակավորման բարձրացում

  2020թ. - Թոքերի համակարգչային շերտագրության բազային կուրս,

  Դիագնոստիկայի և հեռաբժշկության տեխնոլոգիաների գիտական-պրակտիկ

  կլինիկական կենտրոն, Մոսկվա

  2019թ. - Ճառագայթային ախտորոշումն օնկոլոգիայում, Մոսկվա (MPO POPP)

Ղարիբյան Գևորգ Հակոբի

  Աշխատանքային փորձ

  2023թ․- առ այսօր - ՄՌՏ ախտորոշման բժիշկ, «ՄԻԲՍ» բժշկական կենտրոն

  2021-2023թթ․ - բժիշկ-ռենտգենոլոգ, Երևանի թիվ 15 պոլիկլինիկա

  2023թ. փետրվար - հուլիս - բժիշկ-ռենտգենոլոգ, «Երևան» բժշկագիտական կենտրոն

  Կրթություն

  2020-2022թթ․ - ԵՊԲՀ, Կլինիկիական օրդինատուրա «Ճառագայթային ախտորոշում»

  2012-2020թթ․ - ԵՊԲՀ, Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ, բուժական գործ

  Որակավորման բարձրացում

  2023թ․ - ապրիլ - «Հոդերի ՈՒՁՀ  հիմունքները» դասընթաց, ՍԳԼ ԲԿ

  2022թ․ - դեկտեմբեր - «Ստորին վերջույթների ճառագայթաբանություն» թեմայով սեմինար,  Առողջապահության Ազգային Ինստիտուտ

  2022թ․ - հոկտեմբեր - «Նյարդերի սոնոգրաֆիա և ցավի կառավարում ուլտրաձայնային հսկողությամբ» միջազգային  սեմինար, ՀՀ, Դիլիջան, ՌՀԱ

  2022թ․ ապրիլ-սեպտեմբեր - «Բժշկության Առաջնորդության» ծրագիր, Առաջնորդության  զարգացման և ինովացիաների ակադեմիա

  2022թ․ - մայիս - «Հեպատոցելյուլար կարցինոմայի ախտորոշման և բուժման նորագույննվաճումները» թեմայով կոնֆերանս, ՀՀ, Երևան

Սահակյան Սոս Գաբրիելի

  Աշխատանքային փորձ

  2023թ․մայիսից - ՄՌՏ ախտորոշման բժիշկ, «ՄԻԲՍ» բժշկական կենտրոն

  2021թ. սեպտեմբեր-2022թ հոկտեմբեր - ՄՌՏ ախտորոշման բժիշկ, Ե. Ի.  Չազովի անվան (Ա.Լ. Միասնիկովի)  Սրտաբանության ազգային բժշկական գիտահետազոտական կենտրոն

  2020թ. սեպտեմբեր-2021թ. սեպտեմբեր - Անհետաձգելի մանկական վիրաբուժության և տրավմատոլոգիայի ԳՀԿ, Ռոշոլի կլինիկա

  2019-2020թթ. սեպտեմբեր - Բժիշկ-ռադիոլոգ, Ն.Վ. Սկլիֆոսովսկիի անվան գիտահետազոտական կենտրոն. Մոսկվա, ՌԴ

  Կրթություն

  2021-2024թթ. - Ասպիրանտուրա, Ի.Մ. Սեչենովի անվան Մոսկվայի առաջին պետական բժշկական համալսարան, ՌԴ

  2019-2021թթ. - Ն.Վ. Սկլիֆոսովսկիի անվան գիտահետազոտական կենտրոն, Մոսկվա, ՌԴ, Կլինիկիական օրդինատուրա «Ճառագայթային ախտորոշում»

  2013-2019թթ. - Ն.Ի.  Պիրագովի անվան Ռուսաստանի ազգային հետազոտական բժշկական համալսարան, Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ:

  Որակավորման բարձրացում

  2023թ․ -  «ASOR ՇԱԳԱՆԱԿԱԳԵՂՁԻ ՔԱՂՑԿԵՂԻ ՄՌՇ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ.PI-RADS 2.1- ԻՑ ՄԻՆՉԵՒ ԲՈՒԺՄԱՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԸ»

  2022թ. - «ASOR Կանանց Փոքր կոնքի ՄՌՇ ախտորոշումը»

  2022թ․ - «Congress RORR 2022»

  2021թ․ - «ՄՌՏ հիմունքները մասնագիտական վերապատրաստում NPKC»

  2021թ․ - «Congress MRORORR 2021»

  2019թ․ - «Congress RORR 2019»