Ի՞նչ է համակարգչային տոմոգրաֆիան

Համակարգչային տոմոգրաֆիան ճառագայթային ախտորոշման մեթոդ է, որը հանդիսանում է առավել ինֆորմատիվ մեթոդ քան սովորական ռենտգեն հետազոտությունը: «Տոմոգրաֆիա» բառը ծագել է «տոմոս» հունարեն բառից, որը նշանակում է շերտ կամ կտրվածք և «գրաֆիա», որը նշանակում է արտացոլել:


Ինչպես է տեղի ունենում Բազմապարույր համակարգչային տոմոգրաֆիկ (ԲՊՀՏ) հետազոտությունը:

Դուք պառկում եք հատուկ սեղանի վրա: Սեղանի շարժվելու ընթացքում տեղի է ունենում հետազոտվող հատվածի սկանավորում: Ստացված տվյալները պատկերվում են համակարգչի էկրանին և պահպանվում համակարգչի հիշողությունում:  Ժամանակակից ծրագրային ապահովումը թույլ է տալիս ստանալ  օրգան-համակարգերի եռաչափ պատկերներ: Դուք ստանում եք հետազոտության արդյունքերը, տպված հատուկ տպիչի միջոցով՝ ձեր համար սովորական տեսքով:


Նշենք ԲՊՀՏ առավելությունները
 սովորական համակարգչային տոմոգրաֆայի հետ համեմատ

 • պատկերի որակի կտրուկ բարձրացում,
 • սկանի/հետազոտության արագության ավելացում, և արդյունքում հետազոտության ժամանակի կրճատում,
 • կոնտրաստային թողունակության ավելացում,
 • ազդանշան/աղմուկ հարաբերակցության ավելացում,
 • անատոմիական ծածկույթի մեծ զոնա,
 • պացիենտի վրա ճառագայթային ազդեցության թուլացում:

Այս բոլոր գործոններն էականորեն բարձրացնում են հետազոտությունների արագությունն ու ինֆորմատիվությունը:


Հետազոտության շրջանակներում ձեզ կարող են առաջարկել կոնտրաստային նյութի ներարկում: Կոնտրաստային նյութի ներարկման մեթոդը հնարավորություն է տալիս սահմանել և տարբերել փոփոխությունների բնույթը, երբ այն հնարավոր չէ սովորական հետազոտության դեպքում: Մեր կենտրոնում Ձեզ կներկայացվի համակարգչային տոմոգրաֆիայի վերաբերյալ հնարավոր ամբողջական տեղեկատվություն, որն անհրաժեշտ է ճշգրիտ ախտորոշման և օպտիմալ բուժման համար:

Դուք կստանաք:

 • հետազոտության արդյունքների հիման վրա բժշկի գրավոր եզրակացություն,
 • հետազոտության նկարներ:

Բացի այդ կարող եք ընտրել հետազոտության արդյունքների գրանցումը օպտիկական սկավառակի կամ է USB կրիչի վրա:

Պրոֆեսիոնալ բժիշկների և բժշկական սարքավորումների բարձր մակարդակը հնարավորություն է տալիս հետազոտելու ցանկացած բարդության օրգանները և օրգան-համակարգերը:


Համակարգչային տոմոգրաֆիկ հետազոտության իրականացման սահմանափակումները`

 • յոդ պարունակող նյութերից ալերգիա կամ անտանելիություն (կոնտրաստային ուժեղացումով հետազոտությունների դեպքում),
 • պացիենտի վիճակը, որը թույլ չի տալիս պահել շնչառությունը 20 վայրկյանից ավել,
 • պացիենտի 150կգ-ից ավել քաշը,
 • աղիներում բարիումի առկայությունը,
 • հետազոտվող զոնայում գիպսից վիրակապի և/կամ մետաղական կոնստրուկցիայի առկայությունը,
 • վառ արտահայտված կլաուստրաֆոբիան,
 • հղիությունը և կրծքով կերակրումը: