Մեր գնացուցակը

Զեղչ 10%. տրամադրվում է կենսաթոշակառուներին, հաշմանդամներին, բուժաշխատողներին (բժիշկ, ֆելդշեր, բուժքույր)` աշխատանքի վայրից տեղեկանք ներկայացնելու դեպքում, պատերազմների մասնակիցներին, Լենինգրադի շրջափակումից տուժածներին, Չերնոբիլի վթարի վերացմանը մասնակցած անձանց:

Զեղչ 10%. տրամադրվում է միևնույն անձին 2 և ավելի մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիկ հետազոտություն միաժամանակյա կատարման դեպքում:

Զեղչ 20%. տրամադրվում է միևնույն անձին 2 և ավելի համակարգչային տոմոգրաֆիկ հետազոտություն միաժամանակյա կատարման դեպքում:

Զեղչ 25%. տրամադրվում է առանց կոնտրաստի գլխուղեղի և պարանոցի անոթների ՄՌ անգիոգրաֆիաների* և տվյալ հատվածի հիմնական ՄՌ հետազոտության միաժամանակյա կատարման դեպքում:

Բոլոր զեղչերը կիրառվում են համապատասխան փաստաթղթերի հիման վրա, զեղչերն իրար չեն գումարվում, չեն տարածվում բժշկական խորհրդատվության, Պացիենտի անձնական գրասենյակի, կոնտրաստային ուժեղացման, լրացուցիչ ծառայությունների, ինչպես նաև արդեն իսկ զեղչված ծառայությունների վրա:

# Name Price
1 Գլխի մագնիսա-ռեզոնանսային հետազոտություններ
1.1 Գլխուղեղի ՄՌՏ 55000
1.2 Հիպոֆիզի ՄՌՏ 45000
1.3 Ակնակապիճների ՄՌՏ 45000
1.4 Քթի հարակից խոռոչների ՄՌՏ 40000
1.5 Վերստուգիչ ՄՌՏ ռադիովիրաբուժական կամ ստերեոտաքսիկ միջամտությունից հետո 65000
1.6 Գլխուղեղի ՄՌՏ էպիլեպսիա հատուկ ծրագրով 90000
1.7 Գլխուղեղի ՄՌՏ ցրված սկլերոզ հատուկ ծրագրով 65000
1.8 Գլխուղեղի զարկերակների ՄՌ անգիոգրաֆիա 51000
1.9 Գլխուղեղի երակների ՄՌ անգիոգրաֆիա 51000
2 Կրծքավանդակի, որովայնի խոռոչի և հետորովայնային տարածության մագնիսա-ռեզոնանսային հետազոտություններ
2.1 Սրտի ՄՌՏ 80000
2.2 Որովայնի խոռոչի ՄՌՏ 65000
2.3 Հետորովայնային տարածության ՄՌՏ 55000
2.4 Կերակրափողի ՄՌՏ 75000
3 Փոքր կոնքի օրգանների մագնիսա-ռեզոնանսային հետազոտություններ
3.1 Փոքր կոնքի օրգանների ՄՌՏ 65000
3.2 Ուղիղ աղիքի ՄՌՏ 65000
3.3 Շագանակագեղձի ՄՌՏ 65000
3.4 Ամորձիների ՄՌՏ 60000
3.5 Շագանակագեղձի բիոպսիա ՄՌՏ հսկողության տակ 300000
4 Փափուկ հյուսվածքների մագնիսա-ռեզոնանսային հետազոտություններ
4.1 Պարանոցի փափուկ հյուսվածքների ՄՌՏ 90000
4.2 Վերջույթի փափուկ հյուսվածքների մեկ շրջանի ՄՌՏ 90000
4.3 Նստային շրջանի փափուկ հյուսվածքների ՄՌՏ 90000
4.4 Կրծքագեղձերի ՄՌՏ 80000
5 Հոդերի մագնիսա-ռեզոնանսային հետազոտություններ
5.1 Քունքստործնոտային զույգ հոդերի ՄՌՏ 80000
5.2 Ուսային հոդի ՄՌՏ 70000
5.3 Արմնկային հոդի ՄՌՏ 70000
5.4 Մեկ դաստակի հոդերի ՄՌՏ 70000
5.5 Կոնքազդրային զույգ հոդերի ՄՌՏ 75000
5.6 Ծնկան հոդի ՄՌՏ 70000
5.7 Սրունքթաթային հոդի ՄՌՏ 70000
5.8 Մեկ ոտնաթաթի ՄՌՏ 80000
6 Պերիֆերիկ նյարդային համակարգի մագնիսա-ռեզոնանսային հետազոտություններ
6.1 Ուսային հյուսակի ՄՌՏ 75000
6.2 Գոտկա-սրբանային հյուսակի ՄՌՏ 75000
7 Ողնաշարի մագնիսա-ռեզոնանսային հետազոտություններ
7.1 Կրանիո-վերտեբրալ անցման ՄՌՏ 55000
7.2 Ողնաշարի պարանոցային հատվածի ՄՌՏ 55000
7.3 Պարանոցի զարկերակների ՄՌ անգիոգրաֆիա 51000
7.4 Ողնաշարի կրծքային հատվածի ՄՌՏ 55000
7.5 Ողնաշարի գոտկա-սրբանային հատվածի ՄՌՏ 55000
7.6 Ողնաշարի գոտկա-սրբանային հատվածի և պոչուկի ՄՌՏ 60000
7.7 Զստասրբանային հոդերի ՄՌՏ 60000
8 Անոթների մագնիսա-ռեզոնանսային հետազոտություններ կոնտրաստային ուժեղացմամբ
8.1 Աորտայի կրծքային հատվածի ՄՌ անգիոգրաֆիա 120000
8.2 Աորտայի որովայնային հատվածի ՄՌ անգիոգրաֆիա 120000
9 Օժանդակ ծրագրեր և պրոտոկոլներ (միայն հիմնականի հետ)
9.1 Լրացուցիչ հիմնականին` գանգուղեղային նյարդերի հետազոտություն 25000
9.2 Լրացուցիչ հիմնականին` մեկ համակարգի ֆունկցիոնալ հետազոտություն 80000
9.3 Լրացուցիչ հիմնականին` լիկվորոդինամիկայի հետազոտություն 60000
9.4 Լրացուցիչ հիմնականին` սպեկտրասկոպիա 55000
9.5 Լրացուցիչ հիմնականին` հետաձգված կոնտրաստավորումից հետո անցկացվող հետազոտություն 15000
9.6 Լրացուցիչ հիմնականին` խոլանգիոգրաֆիա 25000
9.7 Լրացուցիչ հիմնականին` ուրոգրաֆիա 25000
10 Կոնտրաստային ուժեղացում
10.1 Կոնտրաստային ուժեղացում 10 մլ կոնտրաստ նյութով 35000
10.2 Կոնտրաստային ուժեղացում 15 մլ կոնտրաստ նյութով 40000
10.3 Կոնտրաստային ուժեղացում 20 մլ կոնտրաստ նյութով 45000
10.4 Դինամիկ կոնտրաստային ուժեղացում 10 մլ կոնտրաստ նյութով 50000
10.5 Դինամիկ կոնտրաստային ուժեղացում 15 մլ կոնտրաստ նյութով 55000
10.6 Դինամիկ կոնտրաստային ուժեղացում 20 մլ կոնտրաստ նյութով 60000
10.7 Դինամիկ կոնտրաստային ուժեղացում 30 մլ կոնտրաստ նյութով 70000
10.8 Դինամիկ կոնտրաստային ուժեղացում 40 մլ կոնտրաստ նյութով 80000
11 Լրացուցիչ ծառայություններ
11.1 Հետազոտության արդյունքների կրկնօրինակի տրամադրում 5000
11.2 Եզրակացության տրամադրում անգլերեն լեզվով 10000
12 Հատուկ համակցված ծրագրեր
12.1 Կյանքը շարժման մեջ 91000
12.2 Կյանքն առանց գլխացավի 95000
12.3 Առողջ ողնաշար 115000
12.4 Վերարտադրողական առողջություն 101000
12.5 Օնկոզննում 210000

# Name Price
1 Գլխի համակարգչային հետազոտություններ
1.1 Գլխուղեղի ՀՏ 30000
1.2 Քթի հարակից խոռոչների ՀՏ 18000
1.3 Դիմային գանգի ոսկրերի ՀՏ 30000
1.4 Գանգի հիմի ՀՏ 30000
1.5 Քունքային հատվածի ՀՏ 30000
1.6 Ակնակապիճների ՀՏ 30000
1.7 Կոկորդի ՀՏ 30000
2 Կրծքավանդակի, որովայնի խոռոչի և փոքր կոնքի համակարգչային հետազոտություններ
2.1 Կրծքավանդակի ՀՏ 30000
2.2 Որովայնի խոռոչի ՀՏ 30000
2.3 Փոքր կոնքի ՀՏ 30000
2.4 Երիկամների և միզածորանների ՀՏ 30000
3 Ողնաշարի համակարգչային հետազոտություններ
3.1 Ողնաշարի պարանոցային հատվածի ՀՏ 30000
3.2 Ողնաշարի կրծքային հատվածի ՀՏ 30000
3.3 Ողնաշարի գոտկա-սրբանային հատվածի ՀՏ 30000
3.4 Պոչուկի ՀՏ 18000
4 Ոսկրերի և հոդերի համակարգչային հետազոտություններ
4.1 Նախաբազկի ոսկրերի ՀՏ 30000
4.2 Բազկոսկրի ՀՏ 30000
4.3 Ազդրոսկրի ՀՏ 30000
4.4 Սրունքի ոսկրերի ՀՏ 30000
4.5 Կոնքի ոսկրերի ՀՏ 30000
4.6 Ուսային հոդի ՀՏ 30000
4.7 Արմնկային հոդի ՀՏ 30000
4.8 Արմնկային զույգ հոդերի ՀՏ 48000
4.9 Ճաճանչդաստակային հոդի ՀՏ 30000
4.10 Կոնքազդրային հոդի ՀՏ 30000
4.11 Կոնքազդրային զույգ հոդերի ՀՏ 48000
4.12 Ծնկան հոդի ՀՏ 30000
4.13 Ծնկան զույգ հոդերի ՀՏ 48000
4.14 Սրունքթաթային հոդի ՀՏ 30000
5 Փափուկ հյուսվածքների համակարգչային հետազոտություններ
5.1 Պարանոցի փափուկ հյուսվածքների ՀՏ 30000
5.2 Փափուկ հյուսվածքների ՀՏ (մեկ շրջան) 30000
6 Անոթների համակարգչային հետազոտություններ կոնտրաստային ուժեղացմամբ (գնի վրա ավելանում է դինամիկ կոնտրաստավորման արժեքը)
6.1 Աորտայի կրծքային հատվածի և նրա ճյուղերի ՀՏ կոնտրաստային անգիոգրաֆիա 35000
6.2 Աորտայի որովայնային հատվածի և նրա ճյուղերի ՀՏ կոնտրաստային անգիոգրաֆիա 35000
6.3 Աորտայի կրծքային և որովայնային հատվածի և նրանց ճյուղերի կոնտրաստային ՀՏ անգիոգրաֆիա 55000
6.4 Թոքային երակների և ձախ նախասրտի կոնտրաստային ՀՏ անգիոգրաֆիա 35000
6.5 Գլխուղեղի զարկերակների կոնտրաստային ՀՏ անգիոգրաֆիա 35000
6.6 Պարանոցի զարկերակների կոնտրաստային ՀՏ անգիոգրաֆիա 35000
6.7 Գլխուղեղի և պարանոցի զարկերակների կոնտրաստային ՀՏ անգիոգրաֆիա 55000
6.8 Վերին վերջույթների զարկերակների կոնտրաստային ՀՏ անգիոգրաֆիա (1 ձեռք) 35000
6.9 Ստորին վերջույթների զարկերակների կոնտրաստային ՀՏ անգիոգրաֆիա (2 ոտք) 55000
7 Վիրտուալ համակարգչային հետազոտություններ
7.1 Վիրտուալ կոլոնոսկոպիա (հաստ աղիքի վիճակի գնահատում) 40000
7.2 Վիրտուալ կոլոնոսկոպիա որովայնի խոռոչի և փոքր կոնքի օրգանների վիճակի գնահատմամբ 70000
8 Կոնտրաստային ուժեղացում
8.1 Դինամիկ կոնտրաստային ուժեղացում 50 մլ կոնտրաստ նյութով 30000
8.2 Դինամիկ կոնտրաստային ուժեղացում 75 մլ կոնտրաստ նյութով 35000
8.3 Դինամիկ կոնտրաստային ուժեղացում 100 մլ կոնտրաստ նյութով 45000
8.4 Դինամիկ կոնտրաստային ուժեղացում 150 մլ կոնտրաստ նյութով 60000
9 Լրացուցիչ ծառայություններ
9.1 Հետազոտության արդյունքների կրկնօրինակի տրամադրում 5000
9.2 Եզրակացության տրամադրում անգլերեն լեզվով 10000

# Name Price
1 Նյարդաբանական խորհրդատվություն
1.1 Առաջնային նյարդաբանական խորհրդատվություն 10000
1.2 Երկրորդային նյարդաբանական խորհրդատվություն (առաջնային խորհրդատվությունից 60 օրացուցային օրվա ընթացքում) 7000

# Name Price