Գնացուցակ

# Name Price
1 Գլխի համակարգչային հետազոտություններ
1.1 Գլխուղեղի ՀՏ 30000
1.2 Քթի հարակից խոռոչների ՀՏ 18000
1.3 Դիմային գանգի ոսկրերի ՀՏ 30000
1.4 Գանգի հիմի ՀՏ 30000
1.5 Քունքային հատվածի ՀՏ 30000
1.6 Ակնակապիճների ՀՏ 30000
1.7 Կոկորդի ՀՏ 30000
2 Կրծքավանդակի, որովայնի խոռոչի և փոքր կոնքի համակարգչային հետազոտություններ
2.1 Կրծքավանդակի ՀՏ 30000
2.2 Որովայնի խոռոչի ՀՏ 30000
2.3 Փոքր կոնքի ՀՏ 30000
2.4 Երիկամների և միզածորանների ՀՏ 30000
3 Ողնաշարի համակարգչային հետազոտություններ
3.1 Ողնաշարի պարանոցային հատվածի ՀՏ 30000
3.2 Ողնաշարի կրծքային հատվածի ՀՏ 30000
3.3 Ողնաշարի գոտկա-սրբանային հատվածի ՀՏ 30000
3.4 Պոչուկի ՀՏ 18000
4 Ոսկրերի և հոդերի համակարգչային հետազոտություններ
4.1 Նախաբազկի ոսկրերի ՀՏ 30000
4.2 Բազկոսկրի ՀՏ 30000
4.3 Ազդրոսկրի ՀՏ 30000
4.4 Սրունքի ոսկրերի ՀՏ 30000
4.5 Կոնքի ոսկրերի ՀՏ 30000
4.6 Ուսային հոդի ՀՏ 30000
4.7 Արմնկային հոդի ՀՏ 30000
4.8 Արմնկային զույգ հոդերի ՀՏ 48000
4.9 Ճաճանչդաստակային հոդի ՀՏ 30000
4.10 Կոնքազդրային հոդի ՀՏ 30000
4.11 Կոնքազդրային զույգ հոդերի ՀՏ 48000
4.12 Ծնկան հոդի ՀՏ 30000
4.13 Ծնկան զույգ հոդերի ՀՏ 48000
4.14 Սրունքթաթային հոդի ՀՏ 30000
5 Փափուկ հյուսվածքների համակարգչային հետազոտություններ
5.1 Պարանոցի փափուկ հյուսվածքների ՀՏ 30000
5.2 Փափուկ հյուսվածքների ՀՏ (մեկ շրջան) 30000
6 Անոթների համակարգչային հետազոտություններ կոնտրաստային ուժեղացմամբ (գնի վրա ավելանում է դինամիկ կոնտրաստավորման արժեքը)
6.1 Աորտայի կրծքային հատվածի և նրա ճյուղերի ՀՏ անգիոգրաֆիա 35000
6.2 Աորտայի որովայնային հատվածի և նրա ճյուղերի ՀՏ անգիոգրաֆիա 35000
6.3 Աորտայի կրծքային և որովայնային հատվածի և նրանց ճյուղերի ՀՏ անգիոգրաֆիա 55000
6.4 Թոքային երակների և ձախ նախասրտի ՀՏ անգիոգրաֆիա 35000
6.5 Գլխուղեղի զարկերակների ՀՏ անգիոգրաֆիա 35000
6.6 Պարանոցի զարկերակների ՀՏ անգիոգրաֆիա 35000
6.7 Գլխուղեղի և պարանոցի զարկերակների ՀՏ անգիոգրաֆիա 55000
6.8 Վերին վերջույթների զարկերակների ՀՏ անգիոգրաֆիա (1 ձեռք) 35000
6.9 Ստորին վերջույթների զարկերակների ՀՏ անգիոգրաֆիա (2 ոտք) 55000
7 Վիրտուալ համակարգչային հետազոտություններ
7.1 Վիրտուալ կոլոնոսկոպիա (հաստ աղիքի վիճակի գնահատում) 40000
7.2 Վիրտուալ կոլոնոսկոպիա որովայնի խոռոչի և փոքր կոնքի օրգանների վիճակի գնահատմամբ 70000
8 Կոնտրաստային ուժեղացում
8.1 Դինամիկ կոնտրաստային ուժեղացում 50 մլ կոնտրաստ նյութով 30000
8.2 Դինամիկ կոնտրաստային ուժեղացում 75 մլ կոնտրաստ նյութով 35000
8.3 Դինամիկ կոնտրաստային ուժեղացում 100 մլ կոնտրաստ նյութով 45000
8.4 Դինամիկ կոնտրաստային ուժեղացում 150 մլ կոնտրաստ նյութով 60000
9 Լրացուցիչ ծառայություններ
9.1 Հետազոտության արդյունքների կրկնօրինակի տրամադրում 5000
9.2 Եզրակացության տրամադրում անգլերեն լեզվով 10000