Մուլտիպարամետրիկ ՈւՁ ախտորոշումն ամենօրյա կլինիկական պրակտիկայում